Wykryto masowe działania prowadzone z tego samego adresu IP. Proszę zaprzestać takich praktyk!